تمدید آخرین مهلت ثبت نام نهایی و واریز هزینه ها
1399/07/24

پژوهشگران گرامی آخرین مهلت ثبت نام نهایی و واریز هزینه ها ساعت 24 روز یکشنبه 27 مهر می باشد. لطفا با مراجعه به پنل کاربری خود و از قسمت " ثبت خدمات و پرداخت هزینه ها " نسبت به واریز وجه شرکت در همایش به صورت آنلاین اقدام فرمایید. بدیهی است عدم واریز هزینه ها موجب حذف مقاله شما از مجموعه مقالات کنفرانس خواهد شد.

*** پژوهشگرانی که مقاله آنها به صورت شفاهی پذیرفته شده نیز می توانند به صورت غیر حضوری شرکت نموده و مدارک آنها پست خواهد شد و نیازی به ارائه حضوری ندارند. ***

*** هیچ تفاوتی بین مدارک حضوری و غیر حضوری نیست و واژه غیر حضوری در گواهینامه درج نخواهد شد ***