تمدید مهلت ارسال مقالات تا 20 مهر ماه
1399/07/08

با تصمیم شورای سیاست گذاری رویداد، مهلت ارسال مقالات تا 20 مهر تمدید شد.