راهنمای نگارش مقاله
1399/02/12

فایل راهنمای نگارش مقالات را از آدرس زیر دانلود نمایید:

 

https://law2020.ir/fa/file